Musiktryck & noter 

Universitetsbiblioteket får i princip alla noter utgivna i Sverige i form av pliktleveranser från svenska tryckerier, utgivare av musik, förlag eller enskilda. Ljudinspelningar finns i Kungliga bibliotekets samlingar, sökbara via Svensk Mediedatabas. 

En större samling av svensk och utländsk 1600- och 1700-talsmusik i handskrift och tryck finns i handskriftssamlingen. Av intresse för musikforskare är bland annat Akademiska kapellets stora deposition av noter från 1600- och 1700-talen, Otto Taussigs Schubertsamling, samlingar av folkmusik och efterlämnade papper från tonsättare som Sten Broman och John Fernström.

Söka

Viktigare svenska noter och samtliga utländska (t o m 1957) är sökbara i Katalog – 1957. Sök på avdelningarna Musik, Noter samt Musik, Andl Noter.

Samtliga noter från och med tryckår 1958 ingår i UB:s okatalogiserade samlingar, Vardagstryck. De är sökbara via bibliografierna Uppslagsbok för svenska musikhandeln / Svensk musikkatalog 1889-1995.

Äldre, handskrivna noter från 1600- och 1700- talen finns registrerade i den internationella databasen Répertoire International des Sources Musicales (RISM). Se länk till höger.

Beställa

För beställning se kontaktinformationen till höger. Beställning kan också göras på manuell beställningsblankett.

 

 

 


Tillbaka

Webbansvarig: webbansvarig@ub.lu.se 
Ansvarig utgivare: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Uppdaterad: 2013-11-29

Kontaktinformation

Kontaktperson: Åsa Sjöblom

E-post: handskrift@ub.lu.se

Telefon: 046-222 91 69

Specialläsesalen

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00