Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

E-resurser

Besök vårt stora digitala bibliotek
Lunds universitet har ett av de största digitala biblioteken i Sverige.

En av anledningarna till att Lunds elektroniska bibliotek är så stort är att alla ämnesområden (förutom veterinär, militär och jordbruk) finns representerade vid Lunds universitet. För att studier och forskning ska kunna bedrivas så behöver det finnas adekvata och relevanta e-resurser av olika slag.

I slutet av 2015 fanns det vid Lunds universitet:

  • 297 560 e-böcker
  • 17 312 e-tidskrifter
  • 202 databaser

E-resurserna är sökbara via tjänsterna LUBsearch, Databases A-Z och ePublications. Många av resurserna kan du även söka i LIBRIS, Google eller i Google scholar.

 

Biblioteken vid Lunds universitet: Licensierade e-böcker, antal titlar 2005-2015

 

Statistik e-böcker

                  Källa:  Sveriges officiella biblioteksstatistik. Universitetsbiblioteket (UB), Avd Samlingar, VO E-media. April 2016

 

Antalet licensierade e-böcker har ökat varje år sedan LUB startade inköpen 2005 och tog fart 2008 när LUB bland annat började köpa in hela Springers English/International Collection. Förklaringen till den nedgående kurvan 2013 är att Kungl. bibl. (KB) då ändrade kategoriererna för hur e-böckerna ska redovisas. Siffran har stigit fr.o.m 2014 när KB gjorde om enkäten för Sveriges officiella biblioteksstatistik.

 

Biblioteken vid Lunds universitet: Licensierade e-tidskrifter, antal titlar 2005-2015

 

Statistik e-tidskrifter

                Källa:  Sveriges officiella biblioteksstatistik. Universitetsbiblioteket (UB), Avd Samlingar, VO E-media. April 2016

 

Elektroniska tidskrifter köps som regel alltid i paket eller samlingar, sällan som enstaka titlar, och av den anledningen startar kurvan högt. En av anledningarna till att kurvan fluktuerar under åren är att många tidskriftspaket är prenumerationer, inte permanenta köp, och när prenumerationen sägs upp försvinner titlarna. En annan anledning är samma som för e-böckerna, att KB:s kategorier för e-tidskrifterna varierar efterhand som enkäten för Sveriges nationella statistik ändras.

 

Biblioteken vid Lunds universitet: Antal licensierade databaser 2010-2015

 

Statistik databaser

         Källa:  Sveriges officiella biblioteksstatistik. Universitetsbiblioteket (UB), Avd Samlingar, VO E-media.  April 2016

 

Bibliotekens bestånd av licensierade databaser omfattar både fulltextdatabaser (135 st) och bibliografiska databaser som saknar fulltext (67 st). Beståndet innehåller fakta- och nyhetsdatabaser, databaser med rörliga bilder eller ljud (film, tv, radio), ljudbärande media (musik), numeriska databaser, databaser med dagstidningar, e-tidskrifter, e-böcker, uppslagsverk m.m.
 

Sidansvarig: