Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskningsdata

Universitetsbibliotekets arbete med forskningsdata
Forskningsdata är i ropet, fler och högre krav ställs på forskarna, från bland annat finansiärer, att tillgängliggöra sina forskningsdata.

Öppen tillgång till forskningsdata – open science och open data – diskuteras i många olika sammanhang, på LU såväl som av aktörer nationellt, inom EU och globalt. I Sverige finns idag inga nationella riktlinjer för tillgängliggörande av forskningsdata, men många aktörer på området skaffar sig en beredskap inför regeringens forskningsproposition som förväntas komma under hösten 2016. 

Vad gör UB?

På UB arbetar vi utifrån utgångspunkten att tillgängliggörande av forskningsdata kommer att bli en del av många forskarens arbete i framtiden. Detta innebär att vi utför aktiviteter som syftar till att utveckla tjänster för forskningsdatahantering. Vi har ett lokalt, nationellt och internationellt nätverk med olika aktörer inom forskningsdata, exempelvis bibliotek, arkiv, datacenter, forskningsinfrastrukturer och nationella infrastrukturer. Vidare utreder vi vilka typer av forskningsdata som genereras och hanteras på LU, vilka behov som finns kopplat till forskningsdata, och vilka tjänster som kan svara mot dessa behov.

Vi arbetar med utvecklingen av forskningsinfrastrukturen ICOS Carbon Portal som är en pan-Europeisk infrastruktur för forskning om växthusgaser. Vi har erfarenheter av modellering av datahantering i en infrastruktur, bedömning av tillförlitliga data och arkiv, spårbarhet och citering av forskningsdata, metadata för att främja finnbarhet och interoperabilitet samt interaktionsdesign och innehållsstrategi. 

 

Sidansvarig:

Kontakt

Har du frågor kring publicering, bibliometri, forskningsdata, open access etc, kontakta:

publicera [at] lub.lu.se

Har du frågor kring LUCRIS, kontakta:

servicedesk [at] lu.se

Pågående projekt inom forskningsdata på UB

Lästips!

Publikationer författade av kollegor inom LUB-nätverket:

Rapporter: